ชื่อไทย : เอื้องม้าลายเสือ
ชื่อท้องถิ่น : เขากวางอ่อน(กทม.) / ม้าลาย (กทม.,เชียงใหม่) /เอื้องเขากวาง, เอื้องจะเข็บ(เชียงใหม่)  
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phalaenopsis cornu-cervi Blume & Rchb.f.
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นสั้นรากยาวและใหญ่ มีจำนวนมาก
ใบ :
รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 4 ซม. ยาว 8-10 ซม. ค่อนข้างอวบน้ำและอ่อน
ดอก :
ผิวมัน กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลืองแกมเขียว หรือมีขีดตามขวางสีม่วงแดง กลีบปากสีเหลืองอ่อนหรือสีขาว ออกเป็นช่อแตกแขนง อวบน้ำ แกนช่อแบนสีเขียว ยาว 10-12 ซม. ขอบหยัก 2 ข้าง เป็นส่วนของใบประดับรูปสามเหลี่ยมเรียงตัวเป็นระยะ ดอกบานเต็มที่กว้าง 3 ซม.
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : พฤษภาคม สิ้นสุดระยะติดดอก : ตุลาคม
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา : นิเวศวิทยา พบตามป่าเบญจพรรณและป่าดิบชื้นทุกภาคของประเทศ ถิ่นกำเนิด การกระจายพันธุ์ อินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ พม่า ลาว และภูมิภาคมาเลเซีย การใช้งานด้านภูมิทัศน์
การปลูกและการขยายพันธุ์ :
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :
แหล่งอ้างอิง : [1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 2. Thai Native Orchids 2. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่. [2] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554